משדרים

בגרופ - שידור חי באנגלית שאלון E

בגרופ - שידור חי באנגלית שאלון E

צפייה בסרטון
 
 

Listening comprehension strategies

Understanding the questions and the key words

Listening for specific information 

Reading strategies & vocabulary

Skimming and Scanning Examples 

Reading for main idea Examples 

Understanding connectors and their meaning Examples 

Reference words

Vocabulary work on prefixes Examples 

Understanding words in context Examples 

Practice for exam

Practice exams

 

מאגרים נוספים